Præsidium

Medlemmer af præsidiet er i 2022/23:

Præsident: Jørgen Thorgaard
Tlf: 2326 1862 Mail: thorgaard@toftlund.net

Visepeæsident: Iver Sørensen
Tlf. 2467 6520 Mail: iveroglinda@toftlund.net

Sekretær: Børge Hansen, Markvænget 99, 6520 Toftlund
Tlf. 3191 0447 Mail: borgehansen843£@msn.com

Skatmester: Hans Jørgen Clausen, Kornvang 14, 6520 Toftlund
Tlf: 40262010 Mail: hjc@toftlund.net