NOVEMBER 2022

29. Møde med ledsager kl. 19.00
Uddelingaften
TM: Bent Andersen
Pa: Butiksudvalget

DECEMBER 2022
13. Adventsfest
Nærmere ved festudvalget

JANUAR 2023
10. Internt møde kl. 18.00
3. min. Henning Holm
TM: Jørn Sørensen
Pa: Medlems/kontakt og World Outlook udvalget.

15. International kirkedag KL. 10.30
i Toftlund Kirke Herefter let frokost på DUH
TM: Bent Andersen Pa. Programudvalget

25. Offentligt møde KL. 19.00 på DUH
Sammen med KFUM og KFUK
Taler: Forstander Helle Skaarup
Løgumkloster Refugie
Emne: Tro – Håb og Kærlighed
TM: Henning Holm
Pa: KFUM - KFUK

FEBRUAR 2023
7. Møde med ledsager KL.19.00
Bodil Johansen Toftlund
Emne: Mor og søn på tur
TM: Iver Sørensen
Pa: Aktivitetsudvalget

21. Internt møde KL. 18.00
Time Of Fast og præsidivalg
3 min. Niels J. Lauridsen
TM. Martin Hansen
Pa: Programudvalg

MARTS 2023

7. Forårsfest
Nærmere ved festudvalget

21. Møde med ledsager KL. 19.00
Taler: Jytte Dam Nielsen, Toftlund
Emne: Fra marinesoldat til støttepædagog.
TM: Jørgen Thorgaard
Pa: Butiksudvalg

APRIL 2023

4.Intert møde kl. 18.00
TM: Hans Ingvard Beck
3 min. Børge Lund
Pa: Medlems/ Kontakt- og World Outlookudvalget .

14. Distrikskonference
Nærmere ved distriktet

18. Virksomhedsbesøg kl. 18.00
Vi besøger grusgraven i Rødekro
Nærmere information følger.
TM: Jørgen Thorgaard
Pa: Programudvalget

MAJ 2023

2. Mandeaften
Veteranbiltræf i Ribe
Nærmere information følger.

13. Loppemarked
Nærmere ved butiksudvalget

16. Efterlopper i Tirslund forsamlingshus
Mad ved ”MASTERCHEF” og CO.
Nærmere ved programudvalget

30. Generalforsamling
TM: Kristian Christiansen
Pa: Aktivitetsudvalget

JUNI 2023

13. Sæsonafslutning
Nærmere ved festudvalget

16 - 18. Area- og Regionskonference i Skjern

AUGUST 2023

8. Traditionen tro starter vi sæsonen med

Krolf og grillaften i Tirslund
TM: Børge Hansen
Pa: Aktivitetsudvalget