DECEMBER 2023

12. Adventsfest
Nærmere ved festudvalget

JANUAR 2024

9. Internt møde kl. 18.00
TM: Kristian Christiansen
3 min. Jørn Sørensen
Pa: Butiksudvalget

21. International Kirkedag kl. 9.00 i Arrild kirke   
med ledsager.
Efterfølgende kaffe og rundstykker på DUH
TM: Preben M. Rasmussen

 

24.  Onsdag - offentligt møde kl. 19.00 på DUH
fælles med KFUM og KFUK
Taler: Joan Arnbjarnardóttir Emne:
Fra Færøerne til præst i Toftlund
T.M: Poul Nissen
PA: Aktivitetsudvalg

FEBRUAR 2024  

6.  kl. 18.30 aften med ledsager på tur i
biografen i Toftlund  
Efterfølgende kaffe på DUH
TM: Christian Iver Petersen

20. Internt møde kl. 18.00 Time of Fast og præsidievalg
TM: Thyssen Schmidt
3 min: Svend Otto Sandgård
PA: Programudvalg

20. Internt møde kl. 18.00
Time of Fast og præsidievalg
TM: Thyssen Schmidt
3 min: Svend Otto Sandgård
PA: Programudvalg

MARTS 2024  

5.En aften med ledsager kl. 19.00  
To elever fra Blåkilde Efterskole fortæller  
og viser billeder fra studietur til Indien
TM: Børge Lund
PA: Butiksudvalget

19. Forårsfest
Nærmere ved festudvalget

APRIL 2024  

2. En aften med ledager kl. 19.00
Taler: Borgmester Jørgen Popp Petersen
Emne: Fra landmand til borgmester
Tag denne aften gerne din ”nabo” med
TM: Jørgen Thorgaard
PA: Aktivitetsudvalget

12. Distriktskonference
Nærmere ved distriktet

16. Virksomhedsbesøg hos JMM, Arnitlund
kl. 19.00 med ledsager
TM: Iver Sørensen
PA: Programudvalget

30. Internt møde kl. 18.00
TM: Hans Ingvard Beck
3 min: Hans Jørgen Clausen
PA: Programudvalget

MAJ 2024    

4. Loppemarked
Nærmere ved butiksudvalget

14. Efterlopper
Nærmere ved butiksudvalget

28. Generalforsamling kl. 18.00
TM: Kristian Christiansen
PA: Medlems, kontakt og   World Outlook udvalget

JUNI 2024

11. Sæsonafslutning
Nærmere ved festudvalget

15. – 16. juni Regionskonference i Roskilde

AUGUST 2024

13. Sæsonopstart med ledsager
Minigolf i Øster Lindet
Nærmere program følger
TM:Børge Hansen
PA: Aktivitetsudvalget